STWÓRZ Z NAMI WYJĄTKOWĄ KREATURĘ!

Budujemy nowy portal KREATURA-ART zrzeszający ludzi utalentowanych, kreatywnych, pełnych pomysłów, chcących zarabiać na swoim talencie, a jednocześnie gotowych dzielić się z potrzebującymi zyskiem ze swojej pracy twórczej i nieść pomoc charytatywną.


Pomysł narodził się pewnego dnia, pod wpływem osobistych doświadczeń, obserwacji i nagromadzonych przemyśleń o życiu, o potencjale możliwości, przepływie pozytywnej energii i kreowaniu otaczającej nas rzeczywistości. Bez burzy mózgów i budowania strategii, u podstaw była jedynie chęć połączenia talentów, empatii, wrażliwości na krzywdę innych. Każdy może w swojej dziedzinie robić coś wielkiego, wykorzystywać swoje indywidualne talenty i możliwości, żeby wpływać pozytywnie na świat i inspirować innych.

 JAK TO MA DZIAŁAĆ?

KREATURA-ART będzie wyjątkową przestrzenią gdzie ludzie uzdolnieni, graficy, ilustratorzy, malarze, pisarze, rękodzielnicy i inni niezależni twórcy będą mogli zakładać sklepy i sprzedawać własne prace (grafiki, wzory, obrazy, zdjęcia, niewykorzystane logotypy czy projekty itp.) by zarabiać na swoim talencie. Udostępnione do sprzedaży prace będą mogli nabyć z kolei inni zainteresowani, którzy poszukują gotowych produktów do wykorzystania w swoich projektach lub w swojej pracy.

10% z każdej transakcji będzie przekazywane na konto różnych fundacji dobroczynnych lub zbiórek charytatywnych, w tym organizowanych na ZRZUTKA.PL. W ten oto sposób zarówno Twórcy jak i Nabywcy prac i projektów udostępnianych na KREATURZE-ART będą mieli swój udział w misji charytatywnej naszego Portalu.

Jako administratorzy będziemy w danym tygodniu wskazywać kilka fundacji bądź zbiórek, na które użytkownicy zechcą przeznaczyć swoje 10%. Będziemy także przedstawiać miesięczne wyniki i zestawienia przekazanych kwot.

Wierzymy, że w ludziach drzemie olbrzymi potencjał i pokłady pozytywnej energii. KREATURA-ART pozwoli im realizować się i wykorzystywać swoje talenty i pasje, a przede wszystkim zamieniać je w konkretne dobro.

Kwota 7 000 zł potrzebna jest na budowę portalu, jego utrzymanie i kampanię promocyjną.

Pomóż nam stworzyć to wyjątkowe miejsce kreacji.

Written By

miszczu142

Be the first to comment “STWÓRZ Z NAMI WYJĄTKOWĄ KREATURĘ!”